A-Körkortsfrågor

Du kan öva på GRUNDFRÅGORNA under rubriken KÖRKORTSFRÅGOR. Vi kommer även att kunna erbjuda mc-frågor på hemsidan senare under våren -22.

Nu ligger det MC-Teorilektioner under rubriken ”TEORILEKTIONER” som du kan ta del av.