Öva på Grundteorifrågor

Våra grundteorifrågor motsvarar de frågor som kan förekomma på Trafikverkets teoriprov och är relevanta för samtliga behörigheter. Grundteorifrågorna berör trafikregler, människan och miljön men tar däremot inte upp specifika frågor om det fordon som du vill skaffa dig behörighet för att få framföra. Frågor om de olika fordonen hittar du istället under B-, BE-, C-, D- och CE-rubrikerna.

Teorilektioner Grundteori:

Väjningsregler

Regler vid trafiksignal

Reaktionssträcka + Bromssträcka = Stoppsträcka

Trafikregler:

Grundläggande Trafikteori Nr 1 (Trafikantens skyldigheter).

Quiz Grundläggande Trafikteori Nr 1. (Trafikantens skyldigheter).

Grundläggande Trafikteori Nr 2. (Bestämmelser för fordon).

Quiz Grundläggande Trafikteori Nr 2. (Bestämmelser för fordon).

Grundläggande Trafikteori Nr: 3. (Hastighet, placering och korsningar)

Ouiz Grundläggande Trafikteori Nr:3 (Hastighet, placering och korsningar)

Grundläggande Trafikteori Nr:4 (Omkörning, körfält och vändning).

Ouiz Grundläggande Trafikteori Nr:4 (Omkörning, körfält och vändning).

Grundläggande Trafikteori Nr:5. (Signaler, tecken och belysning).

Quiz Grundläggande Trafikteori Nr:5. (Signaler, tecken och belysning).