CE-Teori/Släpteori:

CE-Teori del 1 (Efterfordon/Släpfordon)

CE-Teori del 2 (Bygelkopplingar)

CE-Teori del 3 (Pivåkoppling)

CE-Teori del 4 (Dragstänger)

 

CE-Backövningar:

Backlektion nr 1  0-Punkt

Backlektion nr 2  Starta sväng, hålla sväng och räta upp

Backlektion nr 3  Terminalbackning