YKB-frågor

80% av frågorna ska vara rätt besvarade för att bli godkänd.

1. YKB-Frågor

2. YKB-Frågor

3. YKB-Frågor

4. YKB-Frågor

5. YKB-Frågor som på Trafikverket

6. YKB-Frågor delvis som på Trafikverket