D-körkortsfrågor

I dagsläget finns det endast ett begränsat antal specifika D-körkortsfrågor, men 80% av frågorna på Trafikverket är grundtrafikfrågor. Grundtrafikfrågor hittar du under rubriken KÖRKORTSFRÅGOR. Du kan även jobba med C-frågorna eftersom dessa frågor är desamma som D-frågor till största delen.

Funktionsfrågor Lastbil/Buss

1. Bussfrågor

2. Bussfrågor