Öva på Funktionsfrågor för Tung lastbil, Buss och Tung lastbil med tillkopplat tungt släp.

Ditt körprov kommer att inledas med att du genomför en säkerhetskontroll. Efter denna kommer förarprövaren att ställa frågor som är kopplade till fordonets säkerhet och miljö.

Här nedan kan du se några exempel på frågor som din förarprövare kan komma att ställa till dig.


När du genomför en täthetskontroll upptäcker du att läckaget är för stort, detta innebär automatiskt körförbud på lastbilen/bussen. Hur kan du häva detta körförbud?


Hur många pappersrullar ska du ha med i reserv vid färd, när din bil är utrustad med digital färdskrivare?


Hur kan du kontrollera att lufttorken fungerar?


Hur ofta ska din färdskrivare besiktigas och var kan du hitta information om när den senast blev besiktigad?
 

Vad innebär det för dig om nysningen i torken uteblir?

Hur genomför du en 30-sekunderstest på bromssystemet?