Öva på Grundteorifrågor

Våra grundteorifrågor motsvarar de frågor som kan förekomma på Trafikverkets teoriprov och är relevanta för samtliga behörigheter. Grundteorifrågorna berör trafikregler, människan och miljön men tar däremot inte upp specifika frågor om det fordon som du vill skaffa dig behörighet för att få framföra. Frågor om de olika fordonen hittar du istället under B-, BE-, C-, D- och CE-rubrikerna.


Frågor om Trafikregler:

Som förare är du skyldig att lämna fri väg för viss trafik, vilken trafik ska du lämna fri väg?


Om du kör på eller på annat sätt rubbar en trafikanordning, vad är du då skyldig att göra?


Vilka fordon SKA använda vägrenen?


Vilka fordon FÅR använda vägrenen?


Vilken betydelse har den gröna pilen i trafiksignalen?


Vad innebär högerregeln?


Vilka skyldigheter har du att förhålla dig till vid en vänstersväng?


Ge exempel på fordon?


Är det förbjudet att köra för sakta?


Vad betyder förbuds skylten?


Vad betyder förbuds skylten?


Får du stanna på huvudled för att släppa av en passagerare?


Får du parkera på huvudled?


Du kör på en väg med dubbla körfält i din färdriktning. Har du då rätt att köra om i det högra körfältet?


Vad innebär vägmärket på bilden?


Vad betyder kombinationen av märken på bilden?


Hur ska du passera en buss som står vid en busshållplats?


Varför har man glykol i kylarvätskan?


Du kommer till en olycksplats. Vad är det första du bör göra?


Vilken information får du av skylten på bilden?


Är övergödning positivt eller negativt för miljön?


Du har inte besiktigat ditt fordon inom föreskriven tid. Vad får det för konsekvenser?


Hur hög är bashastigheten inom tätbebyggt område?


Du kör med halvljus i mörker. På vilket avstånd upptäcker du i så fall en fotgängare som är utrustad med reflex?


Vad innebär vägmärket på bilden?


Du har en personbil med följande registreringsnummer. När ska den besiktigas?


Måste du rätta dig efter anvisningar som du får av en vägtransportledare?


Hur många personer skadas årligen i den svenska trafiken?


Hur hög är bashastigheten utanför tätbebyggt område?


Kan dubbfria däck slita upp skadliga partiklar från körbanan?


Vilket av följande väglag brukar anses som allra mest förrädiskt; den första halkan eller en väg som är täckt av is?


Vilken manöver brukar anses som farligast – att svänga höger eller vänster på landsväg?


Du har ett B-körkort. Får du då dra släpkärran med den bil som finns på bilden?


Vad är det som händer när ett fordon vattenplanar? 


Vad innebär polismannens tecken på bilden?


Vad innebär polismannens tecken på bilden?


Vad innebär vägmärket?


Man pratar ofta om singelolyckor. Men vad betyder ordet egentligen?


Precis innan en järnvägskorsning som saknar bommar, kör du om en cyklist. Är detta tillåtet?


Det är svårt att urskilja tjänstevikten på registreringsbeviset, hur kan du räkna ut vilken tjänstevikt personbilen har?


Vad innebär vägmärket på bilden?


Har du rätt att hindra någon från att genomföra en osäker omkörning?


Hur många passagerare får du medföra i en personbil?


Du kör med helljus i mörker. På vilket avstånd bör du då upptäcka en person med reflex?


Har bilen på fotot rätt att parkera på det sätt som skett?


Innebär detta vägmärke ett automatiskt förbud mot U-sväng?


Får du framföra en lätt lastbil (högst 3,5 tons totalvikt) med ett B-körkort som är utfärdat år 2011?


Vad innebär vägmärket?


Vad innebär vägmärket?


Det är en nederbördsrik vinterdag med nio plusgrader. Behöver du då vara uppmärksam på underkylt regn?


Kan vållande till annans död i samband med rattfylla leda till mer än två års fängelse?


Vad betyder ordet handlingsberedskap?


Du kör en bensindriven bil som är utrustad med katalysator. Är då bränsleförbrukningen som högst vid långa sträckor?


Du har ett körkort med behörighet B. Är det då tillåtet för dig att köra en lätt lastbil?


Hur många procent högre är utsläppen av skadliga partiklar från en dieselmotor som saknar partikelfilter jämfört med en dieselmotor som är utrustad med partikelfilter?


Äger kaffe förmågan att minska trötthet?


Är det sant att ozon är bra i atmosfären men farligt nära jordytan?


Det är den 5 april. Får du då parkera enligt vägmärket?


Vad innebär vägmärket?


Får du använda sommardäck en decemberdag då det snöar kraftigt?


Vad innebär vägmärket? 


Du har ett B-körkort och enligt dina beräkningar får du inte dra en viss släpvagn. En god vän till dig påstår dock att han har rätt att framföra släpvagnen. Kan han ha rätt?


Är det sant att trötthet kan jämställas med rattfylla vid en trafikolycka?


Är följande påstående korrekt – ”En oerfaren förare fokuserar främst på saker som rör sig”?


Vad innebär vägmärket?


Du kör i tät trafik och vill svänga i nästa vägkorsning. Kan du då blir tvungen att avstå från att svänga?


Är det bäst att styra framför eller bakom en älg som håller på att korsa vägen framför ditt fordon?


Får du lov att göra en omkörning när du har passerat detta vägmärke?


Du vill ta del av de lokala trafikföreskrifterna. Var någonstans vänder du dig i så fall?


Vilken typ av däck har störst risk att råka ut för vattenplaning; smala däck, normala däck eller extra breda däck?


Du närmar dig ett övergångsställe i din bil. En äldre man står på trottoaren vid övergångsstället och vinkar åt dig att köra. Hur bör du agera?


Du får låna en bil som är utrustad med alkolås. Vad innebär det?


Vad kallas ett galler över vägen som hindrar djur från att passera?


Vad innebär vägmärket?


Vad innebär ett funktionshinder?


Hur många gånger högre risk att dödas löper en förare i åldersgruppen 18–24 år som kör bil med över 0,5 promille alkohol i blodet, jämfört med en nykter förare i samma åldersgrupp?


Du råkar skada ett vägmärke så att andra trafikanter inte kan se det. Vad ska du i första hand göra?


Du kommer till en korsning med stopplikt och stopplinje. Var ska du stanna någonstans?


Vad betyder vägmärket?


Du är ute och kör när lampan på bilden börjar lysa på din instrumentbräda. Vad varnar lampan för och vad ska du göra?


Du kommer till ett gångfartsområde. Vad är det som gäller?


Hur många procent av de fotgängare som körs på i en hastighet av 30 km/h dödas?


Du kör personbil. Vilket körfält ska du då välja i följande situation?


Hur många procent av alla som dödas i trafiken är kvinnor?


Vad innebär polismannens tecken?


Vilket försämrar körförmågan mest; att skicka ett sms under körning eller att dricka en folköl innan körning?


Vad kallas det när man ofrivilligt somnar en mycket kort stund?

 


Vad innebär vägmärket?


Var någonstans inträffar de svåraste trafikolyckorna; inom tätbebyggt område eller utanför?


Har cyklister och mopedförare rätt att passera bilar till höger?


Om stopplinje saknas, var ska du då stanna någonstans innan du kör ut på den angränsande vägen?


Hur är det; behöver alla batterier fyllas på ibland med destillerat vatten eller inte?


Du är ute och kör personbil på en landsväg när du märker att en bakomliggande bil tänker köra om dig. Hur ska du agera?


Du kommer till en bro där denna skylt är uppsatt. Ska du eller den mötande lämna företräde?


Du kör i ett accelerationsfält i avsikt att köra ut på en motorväg. Vem ska väja för vem?


Du kör i 110 kilometer per timme (km/h). Hur många meter per sekund (m/s) färdas du i?


Du har ställt av ditt fordon. Måste du i så fall betala både trafikförsäkring och fordonsskatt?


Får du tillfälligt köra ut på vägrenen i följande situation?


Vem ska väja för vem i följande situation?


Du får punktering på en 70-väg och stannar på vägrenen för att byta till ett nödhjul. Måste du sätta ut en varningstriangel eller inte?


Är det mycket bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt att använda sig av handsfree än att hålla mobilen i handen?


Hur är det egentligen; gäller högerregeln i en cirkulationsplats eller inte?


Måste du alltid stanna när du ska lämna fri väg för ett utryckningsfordon?


Du ska göra en kontroll av bromsarna på en bil som står still. Hur hårt ska du då trycka på bromspedalen?


Är avståndet mellan bilarna på bilden tillräckligt med tanke på att de kör i 70 km/h?


Du har precis bytt till sommardäck. Hur bör du förvara dina vinterdäck under den tid som de inte används?


Du närmar dig en busshållplats där en buss står och blinkar för att köra ut på ”din” väg. Ska du släppa fram bussen eller inte?


Vad är ett så kallat stigningsfält?


Vilket är lättast; att bedöma avståndet till bilen framför i ett öppet landskap eller på en kurvig väg?


Ser de vanligaste kontrollamporna ungefär likadana ut på alla bilars instrumentpaneler?


Hur stort bör avståndet vara mellan dig och den krockkudde som finns inbyggd i ratten?


Är följande påstående korrekt – ”En bils väggrepp förändras alltid så fort man kopplar på ett släp”?


Du kör en bil med bra bromsar i 50 km/h på en torr asfaltsväg och har en reaktionstid på 1,5 sekunder. Hur lång blir din stoppsträcka?


Vad betyder ordet hastighetsanpassning?


Vad menas med termen ”konstruktiv högsta hastighet”?


När det gäller tunnlar och vägportar finns ett generellt förbud. Vilket?


Du är ute och går i mörka kläder och utan reflex. På vilket avstånd upptäcker en bilist dig i halvljussken?


Om du eftersträvar att katalysatorn ska arbeta effektivt, vilket varvtal ska du då inte överskrida?


Var kontrollerar du oljenivån någonstans?


Var ska du fylla på spolarvätska någonstans?


Kan rattfylleri leda till fängelse och i så fall hur länge?


Hur många procent av 60-åringar har någon typ av synfel?


Vad innebär förkortningen PM10?


Hur många passagerarplatser får det som maximalt finnas i en Personbil?


Vad menas med begreppet Personbil klass 2?


Vid vilket antal passagerarplatser räknas fordonet som Buss?


Vad innebär begreppet Traktor A och vilken är den högsta hastighet som den får vara konstruerad för?


Vad menas med begreppet LGF?


Vad innebär begreppet Motorredskap?


Vilken är den högsta Totalvikt för att ett släpfordon ska få räknas som lätt släpfordon?


Vilken Försäkring krävs för alla Motordrivna fordon som används på väg?


Trafikförsäkringen är obligatorisk, men vilka fler försäkringar kan du välja till?


Får du svänga vänster i korsningen på bilden?


Får du passera skylten på bilden?


Vad innebär denna skylt?

Frågor på Människan i Trafiken

 

Vad är karakteristiskt för en Impulsiv förare?

 

 

 


Vad karakteristiskt med en förare som alltid försöker bortförklara sina misstag?


Vad karakteristiskt för begreppet Bortträngning?

 


Vad innebär begreppet Reaktionsbildning?


Vad innebär begreppet Självhävdelse?


Vad innebär begreppet Prestigetänkande? 


Hur reagerar en förare på stress?


Vad innebär begreppet Periferiseende?


Vad menas med Selektiv Varseblivning?


Får du köra bil om du plötsligt råkat ut för kraftfull tandvärk?


Hur många procent av trafikolyckorna brukar forskarna härröra till trötthet?


Vilka varningstecken ska du vara uppmärksam på för att inte somna bakom ratten när du kör ditt fordon?


Vid vilken tid på dygnet inträder den så kallade ”Vargtimmen”, den tid då dygnsrytmen påkallar att vi ska sova?


Om du känner att du börjar bli trött och du fortfarande har en bra stund kvar att köra innan du är framme. Hur bör du då göra?


Var går gränsen för Rattfylleri och vilket blir straffet för Rattfylleri?


Var går gränsen för Grovt Rattfylleri och vilket blir straffet för Grovt Rattfylleri?


Vilka personer får stoppa förare och genomföra alkoholutandningsprov?


Vad blir straffet om du kör motordrivna fordon med narkotika i kroppen?


Kan man påskynda alkoholförbränningen i kroppen?


Vad innebär begreppet Ytinlärning?


Vad innebär begreppet djupinlärning?


Vad innebär begreppet Grupptryck?


Varför bryter så många trafikanter mot trafikregler?


I vilken/vilka trafiksituationer är äldre förare mer olycksdrabbade än yngre förare?


Vad är skillnaden mellan oerfarna och erfarna förare?


Vilket är kravet på synskärpan för att få köra Motorcykel, Personbil, Personbil med tungt släp, Traktor och Moped klass I?


Kan synskärpan försämras några år efter en godkänd syntest?


Varför har barn svårare att klara sig i trafiken än vuxna?


Om du backar på ett fordon på en parkeringsplats och inte vidtar några åtgärder. Vilket är straffpåföljden?


Hur ska du agera om du kommer först till en trafikolycka och det finns en eller flera skadade på platsen?


Vad innebär uttrycket L-ABC inom första hjälpen?


 

Frågor om Statistik:

Tyvärr envisas Trafikverket med att ta med ett antal frågor kopplade till statistik på sina Teoriprov. I grunden är dessa frågor missvisande då källfakta oftast är otillfredsställande. Detta är vad Transportstyrelsen själva skriver på sin hemsida när det gäller det statistiska underlaget:

Den preliminära statistiken över dödade kan innehålla personer som avlidit till följd av sjukdom eller till följd av avsiktliga händelser (t.ex. självmord). Dessa utesluts ur den officiella statistiken när dödsorsaken fastställts. Vidare kan antalet öka, om vi i efterhand får kännedom om att en skadad person har avlidit inom 30 dagar till följd av olyckan.

Långt ifrån alla olyckor rapporteras
Dödsolyckorna rapporteras så gott som alltid till polisen, medan endast ungefär hälften av de svåra skadefallen rapporteras och ungefär en tredjedel av de lindriga. Bortfallet varierar dessutom med bland annat trafikantkategori, olyckstyp och den skadades ålder. Exempelvis är skadade cyklister, särskilt i singelolyckor med lindriga skador, starkt underrepresenterade i den officiella statistiken. Att rapporteringsgraden är så låg beror på att det sällan finns skäl för polisen att utreda om det skett något trafikbrott i samband med olyckan. Rapporteringsgraden kan också variera över tid och mellan olika delar av landet.

Alla statistikfrågor är relaterade till 2013, då detta är den senast aktuella statistik som finns att tillgå för närvarande.

Hur många personer dödades i trafikolyckor under året?


Hur många personer skadades svårt i trafikolyckor under året?


Hur många personer skadades lindrigt i trafikolyckor?


Hur många procent av de allvarliga trafikolyckorna kan relateras till trötthet?


Hur många procent av omkomna förare var alkoholpåverkade?


Hur många olyckor med älg, hjort, vildsvin, rådjur och andra större vilt sker årligen?


Vilka förare är överrepresenterade i olycks- och rattfylleristatestiken?


Hur många gånger vanligare är det att män omkommer i trafiken än kvinnor?


Hur många procent av de som omkommit när de färdats i en bil använde inte bilbältet?


När är risken störst att somna bakom ratten, i början-, i mitten- eller i slutet av körsträckan?


Vilka veckodagar löper unga förare störst risk att dödas i trafikolyckor?