Öva på frågor för lastbil med tungt släp

Här kommer du att hitta frågor som du ska kunna svaret på om du ska ta körkort på lastbil med tillkopplat tungt släp.

Då denna del av vår hemsida är under uppbyggnad, hoppas vi att du har överseende med att våra CE-frågor ännu inte är helt klara. Orsaken till att vi i dagsläget inte har så många CE-frågor, är att vi istället har prioriterat att ta fram frågor för behörigheterna C och D.

Frågor på bromssystemet:

Vilket är det största glapp som tillåts på VBG-kopplingens (57 mm) bult?


Hur stort glapp får det vara på dragstångens dragögla på en 57 mm ögla?


Om du knäcker en dragstång, får du värma och rikta den eller svetsa i den?


Om matarledningen mellan lastbil och släpfordon brister, vad händer då med släpfordonets bromsar?
 


Om manöverledningen mellan lastbil och släpfordon brister, vad händer då med släpfordonets bromsar?

När du kopplat bort vagnen, i vilket läge ska VBG bulten vara, nedre eller övre läget?


Hur kan du säkert veta att VBG kopplingen är i låst läge när du kopplat vagnen/kärran?


Hur vet du om du kan koppla ett släpfordon över 3.500 kg till din tunga lastbil?


Vad innebär det att lastbilar och släpfordon är Kopplingsklassade?


Din lastbil är kopplingsklassad i klassen DA. Får du koppla ett släpfordon som är kopplingsklassad i klassen SAA till denna lastbil?
)?


Din lastbil är kopplingsklassad i klassen DAA. Får du koppla ett släpfordon som är kopplingsklassad i klassen SBA till denna lastbil?


En lastbil som är kopplingsklassad i klassen DAA får dra alla vagnar och kärror som är kopplingsklassade. Ett SBA-Släpfordon är en Släpvagn som ligger i viktklassen 28 – 44 ton.

Din lastbil är Nyregistrerad (registrerad efter 1 maj 2003). Får du koppla ett släpfordon som är kopplingsklassad i klassen SD till denna lastbil?


Vad innebär det att lastbilar och släpfordon är nyregistrerade eller omregistrerade ur sammankopplings-synpunkt?


Vilka grundkrav ska vara uppfyllda på nyregistrerade lastbilar/släpfordon innan de får sammankopplas?


Vad menas med lastbilar och släpfordons prestandavärden?


Du kör denna lastbil och kommer fram till detta förbudsmärke, får du passera förbudsmärket?


Du kör en olastad lastbil (Tjänstevikt 10 ton) med tillkopplad olastad släpvagn (Tjänstevikt 8 ton) och kommer fram till detta förbudsmärke. Får du passera?


 

Vad är detta för typ av Släpfordon?


Vad är detta för typ av Släpfordon?


Vad är detta för typ av Släpfordon?


Vad är detta för typ av Släpfordon?


Vad är detta?


Vad kan du göra med den röda knappen?


Vad kan du göra med den svarta knappen?


Vad är det för regler som gäller om du parkerar ett släpfordon på en P-ficka eller liknande vid sidan av körbanan under den mörka tiden på dygnet?


Om du kör med två släpfordon efter din lastbil, vilken är då högsta tillåtna hastighet för den kombinationen?


Vad är det för kontakt du ser på bilden?

 


Vad är det för kontakt du ser på bilden?


Du avser att köra om cyklisten, vilken eller vilka är riskerna?


Du kör lastbil med tillkopplat släpfordon rakt fram genom en cirkulationsplats, var är i cirkulationsplatsen risken störst att ditt fordon kan välta?Vid vilka situationer ökar risken för fällknivsverkan?


Om du ska lossa godset på lastbilen och släpfordonet på olika ställen. Hur bör du planera lossningen?


Vilket är de största skillnaderna när du svänger i en korsning med lastbil med tillkopplad släpvagn alternativt trailerdragare med tillkopplad trailer?