Här hittar du frågor som du ska kunna om du ska ta körkort på tung lastbil och buss.

Eftersom det i stort sett är samma kunskap som krävs för båda dessa behörigheter, passar större delen av våra frågor för både C och D. För att täcka in de skillnader som finns, har vi dock även ett särskilt frågeavsnitt för tung lastbil och ett särskilt frågeavsnitt för buss.

När elever kommer tillbaka till oss efter sina teoriprov, har de ofta med sig frågor som de har haft problem med på teoriprovet. Förutom att förklara dem där och då försöker vi också att återge dem på ett så bra sätt som möjligt på vår hemsida, där du hittar dem under rubriken ”Ex. på frågor som kan komma på teoriprovet”.

För att ytterligare utöka denna frågedel är du välkommen att via e-post skicka in frågor till Tibro Trafikskola som du själv har haft problem med på Trafikverkets teoriprov.

Frågor på bromssystemet:

Vad gör en lågtrycksindikator?


Är det färdbromsen, hjälpbromsar eller parkeringsbromsen som förhindrar att det inte går att köra när lågtrycksindikatorn varnar?


Vilken uppgift har nödlossningsventilen?


Hur genomför du en Täthetskontroll på lastbilens/bussens bromssystem?
 


Hur häver du ett körförbud som inträtt på grund av för stort luftläckage vid täthetskontrollen?

Vid vilken temperatur är det krav på att luften ska värmas i lastbilens/bussens lufttork?


Vad är det för fel om du upptäcker att det kommer vatten när du dränerar lufttankarna??


Om det kommer olja från tankarna när du dränerar, vad kan detta bero på?


En bil har två av varandra oberoende bromsar, vilka??


Hur överförs kraften till parkeringsbromsen på en bil? (Tryckluft – Mekaniskt – Hydrauliskt)?


Hur ofta ska du dränera dina lufttankar på sommaren, respektive på vintern? (Frågan förutsätter att dina lufttankar är dräneringsbara)?


När ska du dränera tankarna? (Före eller efter avslutat körpass)


Vilken uppgift har Blockeringsventilen/Spärrventilen?


Vilken uppgift har nödlossningsventilen?


Vad är en avgasbroms och hur fungerar den?


Vid vilket varvtal (lågt eller högt) är avgasbromsen som effektivast?


Varför kopplar avgasbromsen ur automatiskt vid ca 800 rpm?


Vilken uppgift har tryckregulatorn?


Vilken uppgift har fyrkrets skyddsventilen?


Bilden visar en fjäderbromscylinder. Är parkeringsbromsen ansatt, eller är färdbromsen ansatt, eller är ingen broms ansatt?


Bilden visar en fjäderbromscylinder. Är parkeringsbromsen ansatt, eller är färdbromsen ansatt, eller är ingen broms ansatt?


Bilden visar en fjäderbromscylinder. Är parkeringsbromsen ansatt, eller är färdbromsen ansatt, eller är ingen broms ansatt?


Hur kan du kontrollera att lufttorken fungerar?


Vilken uppgift har lastbilens/bussens hjälpbromsar?


Hur fungerar en elektromagnetisk hjälpbroms?


Hur fungerar en hydraulisk (retardern) broms?


 

TRYCKLUFTSBROMS:

 

TRYCKLUFTSBROMS:
https://www.youtube.com/watch?

EBS

BROMSAR engelska:


 

Frågor på Hjul och Däck:

Vilket är minsta tillåtna mönsterdjup på lastbilens/bussens däck sommartid?


Vilket är minsta tillåtna mönsterdjup på lastbilens/bussens däck under perioden 1/12 – 31/3?


Är det krav på vinterdäck på lastbilar och bussar under perioden 1/12 – 31/3??


På lastbilens/bussens registreringsbevis under rubriken ”Axlar och hjul” kan det t.ex. stå 315/80R22,5 vad betyder detta?


Vad innebär det att ett däck är regummerat?


Får man dubba däcken på lastbilar och bussar?


Vilket lufttryck ska det vara i fram-, respektive tvillingmonterade drivdäck?


Varför används Nitrogen (kvävgas) i stället för luft i däcken?


Vad är den vanligaste orsaken till att slitbanor lossnar från däckstommen?


Filmklipp som visar hur nytillverkning av däck går till och hur en regummeringsprocess fungerar:
NYTILLVERKNING:

 

REGUMMERING:


 

Frågor på Kör- och Vilotidsregler samt Färdskrivare:

Hur många timmar får en körperiod vara?


Hur många timmar får en förare köra under en dygnsperiod?


Hur lång rast måste föraren ha innan han får påbörja en ny körperiod?


Är det tillåtet att dela upp rasten i flera delar/perioder?


Hur många timmar ska en ordinarie dygnsvila vara?


När börjar ett dygn?


När börjar en ny vecka?


Hur lång måste förarens veckovila vara som minst?


Du kör med helljus i mörker. På vilket avstånd bör du då upptäcka en person med reflex?


Får en förare reducera sin veckovila?


Hur gör föraren för att återbetala reducerad veckovila?


Är det tillåtet att ta ut dygnsvila och reducerad veckovila i fordonet?


Är det tillåtet att ta ut ordinarie veckovila i fordonet?


Vad innebär Färjeregeln?


Vid multibemanning ska förarna inom en 30 timmars period ta ut minst xx timmar godkänd dygnsvila, hur många timmar måste förarna som minst ta ut?


Vem är skyldig att följa Vägarbetstidslagen?


Vad menas med arbete enligt Vägarbetstidslagen?


Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. Hur många övertidstimmar utöver den ordinarie arbetstiden får tas ut under ett år?


Hur många arbetstimmar i genomsnitt är det tillåtet att arbeta under en vecka, om man slår ut arbetstiden över fyra månader?


Hur många timmar per vecka är det tillåtet att arbeta som mest?


Om du jobbar som styckegodschaufför och har många stopp för att lasta och lossa, då kanske du inte kommer upp i 4,5 timmars körning. Hur länge får du då jobba utan att ta ut en rast?


Om du börjar ditt arbete med att köra enligt kör- och vilotidsreglerna för att senare under arbetspasset övergå till Vägarbetstidslagen. Hur ska du då göra med ditt arbetspass?


Behöver en egenföretagare följa Vägarbetstidslagen?


När du gör säkerhetskontrollen och det sitter en analog färdskrivare i fordonet, vad ska du då kontrollera?


Var hittar du beviset på att färdskrivaren är kontrollbesiktigad?

 


Hur många kort finns det till den Digitala Färdskrivaren, förutom Förarkort?


 

Om du är innehavare av ett Förarkort, kan du då köra en lastbil/buss med analog färdskrivare om du inte har ditt Förarkort med dig?


Hur många obrutna utskriftsrullar till den digitala färdskrivaren måste det finnas i lastbilen?


Om Färdskrivaren går sönder. Hur många dagar får du köra med trasig Färdskrivare?


Vad gör du om du tappar bort ditt Förarkort?


Om du har anmält ditt Förarkort stulet, får du då köra en lastbil/buss som är utrustad med digital färdskrivare?


Hur ofta ska transportföretaget kopiera och överföra data från den digitala färdskrivaren till företagets dator?


Hur ofta ska föraren kopiera data från sitt Förarkort och överföra uppgifterna till företagets dator?


Omfattas en Personbilsregistrerad ”Husbil”/personbil klass II av kör- och vilotidsbestämmelserna?


Vad betyder denna symbol och hur aktiveras den?


Vad betyder denna symbol och när ska den aktiveras?


Vad betyder denna symbol och när ska den aktiveras?


Vad betyder denna symbol och när ska den aktiveras?


 

Film färdskrivare samt kör och vilotider:

 


 

Frågor på Last och Lastsäkring:

Förklara begreppet Tjänstevikt.


Förklara begreppet Maximilast.


Förklara begreppet Totalvikt.


Förklara begreppet Bruttovikt.


Hur långt får ett fordonståg vara i Sverige?

Sverige får fordonståg vara upp till 25,25 meter långa. Upp till 24,0 meters längd finns inga särskilda krav som är föranledda av fordonslängden.

För fordonståg längre än 24 meter ställs en del krav. Bland annat ska fordonen vara utrustade med låsningsfria bromsar, fordonsbredden får inte överstiga 2,55 meter utom temperatur-reglerade skåp som får vara 2,6 meter och med minst 45 mm tjocka väggar, och fordonståget ska kunna vända inom en cirkel där ytterradien är 12,5 meter och innerradien 2,0 meter. Modulsystemen bygger på måtten 7,82 meter och 13,6 meter.

2 axlad buss får vara maximalt 13,5 meter långa. 3 axlad buss får vara maximalt 15 meter långa. Ledbuss får vara maximalt 18,75 meter långa.

Tänk på att i andra länder gäller andra längder, oftast betydligt kortare..


Hur brett får ett fordon vara i Sverige?


Hur högt får ett fordon vara i Sverige?


Vilken uppgift har en Vägtransportledare?


Hur mycket av lastens vikt ska lastförankringen hålla för framåt, bakåt och i sidled?


Det finns tre sätt att förankra gods vid transport, vilka är de tre sätten?


Vad menas med LC 1600 daN? 


Märkningen på spännbandet anger SHF 50 daN (Standard Hand Force), vad betyder denna information?


Märkningen på spännbandet anger STF 400 daN (Standard Tenson Force), vad betyder denna information?


Hur stor belastning ska en flakögla minst tåla på en lastbil med en totalvikt över 12 ton?


Hur stor belastning utsätts flaköglan för om du använder ett spännband med STF 400 daN på rätt sätt, vid en överfallssurrning där vinkeln ligger i grön sektor?


Du ska förankra en formstabil låda som väger 2 ton på lastplanet där My-värdet är 0,3. Lådan är inte förstängd i någon riktning. Du använder metoden överfallssurrning inom 75-90 grader och ett spännband med LC 1600 daN. Hur många spännband krävs?


Du ska förankra en formstabil låda som väger 2 ton på lastplanet där My-värdet är 0,3. Lådan är inte förstängd i någon riktning. Du använder metoden överfallssurrning inom 30-75 grader och ett spännband med LC 1600 daN. Hur många spännband krävs?


Du har förstängt en formstabil låda både framåt och bakåt, lådan väger 4 ton. Du väljer att göra en loopsurrning för att förhindra glidning i sida och My-värdet är 0,2. Hur många spännband (LC 1600 daN) behöver du?


Du har förstängt en formstabil låda i sidled, lådan väger 4 ton. Du väljer att använda surrningsmetoden Grimma för att förhindra att godset glider framåt eller bakåt. My-värdet är 0,4. Hur många spännband (LC 1600 daN) behöver du?


Du ska lasta en formstabil låda som väger 7 ton på lastbilen och du har endast tillgång till 10 st spännband (LC 1600 daN). My-värdet är 0,3. Godset kan inte förstängas, du har ingen möjlighet att höja friktionen t.ex. med gummiplattor. Du får endast använda dig av surrningsmetoderna Överfallssurrning, Loopsurrning och Grimma. Vid vilken/vilka surrningsmetoder åtgår det minst antal spännband?


Vad menas med begreppet Vandringsrisk?


Du ska transportera en formstabil låda som väger 2 ton och den är förstängd mot lastbilens framstam. My-värdet är 0,5. Hur många spännband behöver du använda vid en överfallssurrning?


Du ska transportera en (1 rad) 2 ton tung formstabil låda med måtten 1×1 meter i basen och 2,5 meter hög. Det kan finnas risk att den höga tyngdpunkten gör att lådan tippar. Du ska inte räkna med någon glidrisk. Hur många spännband behöver du om du gör en överfallssurrning?


Du ska transportera en (1 rad) 2 ton tung formstabil låda med måtten 1 meter bred, 2 meter lång och 2,0 meter hög. Det kan finnas risk att den höga tyngdpunkten gör att lådan tippar. Du ska inte räkna med någon glidrisk. Hur många spännband behöver du om du gör en överfallssurrning?


Vilka är orsakerna till att lastbilar välter?


Övriga frågor:

Vad betyder denna varningslampa?


Vad betyder denna varningslampa?


Vad betyder denna varningslampa?


Vad betyder denna varningslampa?


Vad betyder denna varningslampa?


Vad betyder denna varningslampa?


Vad betyder denna varningslampa?


Vad betyder denna varningslampa?


Vad betyder denna varningslampa?


Behöver en buss som brukas vara utrustade med handbrandsläckare?


Är det krav på automatiskt släcksystem i motorrummet på bussar?


Är det krav på att det ska finnas nödhammare i bussar?


Vad är ett nödöppningsreglage?


Är det krav på nödutgångar i en buss?


Vad bör du tänka på när du ska tippa med din lastbil?


Vad händer om du aktiverar denna strömbrytare på din lastbil eller buss?


Vad är en Pivåkoppling?


Du kör en 3-axlad lastbil som är 10 meter lång och kommer fram till denna skyltkombination, vad gör du?


Du kör lastbilen på bilden och avser att svänga höger. Vilken är risken?


Blandade filmklipp kopplat till tung trafik:

 

HUR MAN INTE SKA BACKA:

BLINDSONER:

 


Teorifrågor Lastbil (ex. på frågor som kan komma på teoriprovet).

Vilket är den största tillåtna bredd på lastbil?


Vilket är den största tillåtna längden för lastbil och släpfordon?


Vad ska du tänka på när du höjer ett lastbilsflak för att tippa eller sprida massor?


När ska stödaxeln/löpaxeln i Boggin vara upphissad?


Vad menar man med att en farthållare är anpassningsbar (adaptive cruise control)? 


Vilka är de troligaste orsakerna till att däcket på bilden ser ut som det gör?


Om du hissar löpaxeln, blir lastbilen under- eller överstyrd?


Hur kan du räkna ut bruttovikten efter att du lastat godset på din lastbil?


Är det krav på Reflexväst i tunga lastbilar?


Hur ofta ska en tung lastbil kontrollbesiktigas?


Vad är en lastkännande ventil?


Vem får hantera en bakgavellyft?


Hur ofta ska en bakgavellyft kontrollbesiktigas?


Vilka krav ställs på Bakgavellyftens utmärkning?


Om det blåser 12 m/s. Vilken högsta hastighet anser trafikforskare att buss- och lastbilförare ska hålla vid den vindstyrkan?


Om det blåser 24 m/s. Vilken högsta hastighet anser trafikforskare att buss- och lastbilförare ska hålla vid den vindstyrkan?


Om du kopplar en cementblandare eller en annan ”modern” vagn som har järnhjul till din Lastbil, hur fort får du då köra?


Vad är en EGR-Ventil och vad gör den för nytta?


Vilket?


Teorifrågor Buss (ex. på frågor som kan komma på teoriprovet).

Hur ofta ska en buss kontrollbesiktigas?


En buss som är högre än x,x m ska ha en skylt som upplyser föraren hur hög bussen är, vilken är denna höjd?


Vilket är den största bredd som tillåts på en buss som registrerats efter den 1 nov 2004?


Vilket är den största längd, lasten inräknad som en två-axlad buss registrerad efter den 1 nov 2004 får vara?


Vilket är den största längd, lasten inräknad som en tre-axlad buss (boggi) registrerad efter den 1 nov 2004 får vara?


Vilket kan påföljden bli för dig om du blir stoppad med överlast på din lastbil/buss?


Vilket är den största längd, lasten inräknad som en led-buss registrerad efter den 1 nov 2004 får vara?


Om du inte kontrollbesiktigar din bil inom föreskriven tid, vad blir följden av detta?


Vad gör du om oljetryckslampan tänds under färd?


Får du köra lastbilen/bussen om färdbromsen inte fungerar?


Vid vilket varvtal har du störst effekt av avgasbromsen?


Vilken är den troligaste orsaken till däckseparation?


Vilka krav ställs på mönsterdjupet på tvillingmonterade däck? Ange både under perioden 1/12-31/3 och övrig tid på året.