Detta är så kallade övningsfrågor som du kan använda för att lära dig det du behöver kunna för att sedan klara nästa steg som är körkortsfrågorna. Börja alltså inte med körkortsfrågorna utan lär in grunderna först genom att studera övningsfrågorna.

Här på vår hemsida kommer du att kunna träna på övningsfrågor för behörigheterna B, BE, C, D och CE, du kommer även att kunna träna på sådana frågor (funktionsfrågor) som förarprövaren kan komma att ställa till dig i samband med körprovet på BE, C, D och CE. Du som går YKB-Grundutbildning (280 eller 140 timmar) har också möjlighet att öva upp dina kunskaper innan du gör ditt teoriprov hos Trafikverket.

Vill du testa dina kunskaper? Gå i så fall in under den rubrik som du vill öva på. Buss- och lastbilsfrågorna ligger under samma underrubrik eftersom dessa frågor till största delen är desamma.

När du har läst igenom frågan noga ska du försöka besvara den och först därefter titta på svaret genom att trycka på ”visa svar >>”. Om du inte kan svaret ska du givetvis fylla igen denna kunskapslucka genom att läsa i dina körkortsböcker. Att bara läsa frågor och klicka på svar ger enbart en ytlig kunskap och värdet av en sådan kunskap är ingenting som du har någon nytta av när du sedan ska ut i trafiken och samarbeta med andra trafikanter.

När elever kommer tillbaka till oss efter sina teoriprov, har de ofta med sig frågor som de har haft problem med på teoriprovet. Förutom att förklara dem där och då försöker vi också att återge dem på ett så bra sätt som möjligt på vår hemsida, där du hittar dem under rubriken ”Ex. på frågor som kan komma på teoriprovet”.

För att ytterligare utöka denna frågedel är du välkommen att via e-post skicka in frågor till Tibro Trafikskola som du själv har haft problem med på Trafikverkets teoriprov.

Öva på Grundteorifrågor

Öva på YKB-Frågor

Öva på Lastbil och Bussfrågor

Öva på frågor för lastbil med tungt släp

Öva på Funktionsfrågor för Tung lastbil, Buss och Tung lastbil med tungt släp.